04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Obseg snovi

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 4. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Teme:
naravna števila do 70 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
seštevanje in odštevanje v okviru do 70 brez prehoda,do 20 s prehodom
preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje in dopolnjevanje) v obsegu do 70
zapis števila z besedo (do 70)
preproste enačbe v št. obsegu do 70 (Primeri: a + x = c, x + b = c, a – x = c)

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Teme:
naravna števila do 100 (zaporedja, predhodniki in nasledniki števil, velikostni odnosi med števili, desetice in enice)
seštevanje in odštevanje v okviru do 100 brez prehoda, do 20 s prehodom
preproste besedilne naloge (seštevanje, odštevanje, dopolnjevanje) v obsegu do 100
zapis števila z besedo (do 100)
preproste enačbe v št. obsegu do 100 (Primeri: a +x = c, x +b = c, a- x = c, x – b = c)

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 5. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
štetje do 100 naprej in nazaj v različnih zaporedjih
ustno seštevanje in odštevanje do 100 brez prehoda in s prehodom desetice
poštevanke števil 2, 4, 5 in 10
računi z manjkajočim členom (seštevanje, odštevanje, množenje)
merske enote za dolžino in prostornino (pretvarjanje med dvema sosednjima merskima enotama)
enostavne besedilne naloge z naslednjimi računskimi operacijami: seštevanje, odštevanje, množenje
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
poštevanke števil 1, 3 in 6
merske enote za čas
kompleksne besedilne naloge z naslednjimi računskimi operacijami: seštevanje, odštevanje, množenje

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 6. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Števila do 1000 (branje števil, štetje naprej in nazaj, zapis števila s števko in z besedo, mestne vrednosti, zaporedja števil, predhodnik in naslednik števila).
Merske enote za dolžino, čas, maso (pretvarjanje med dvema sosednjima enotama).
Vrste črt, vzporednica in pravokotnica (prepoznavanje in poimenovanje).
Geometrijski liki (prepoznavanje, poimenovanje, računanje obsega).
Računske operacije: ustno in pisno seštevanje in odštevanje s prehodom in brez prehoda do 1000, poštevanka v obsegu 10 x 10 vključno z 1 in 0, deljenje v obsegu poštevank.
Enostavne in kompleksne besedilne naloge v okviru znanih računskih operacij.
Preproste enačbe z eno neznanko.
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
Številski izrazi brez oklepajev.
Deli celote (polovica, četrtina).

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 7. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Naravna števila do 10000 (zapis, branje, urejenost števil, številska vrsta, velikostni odnosi, mestne vrednosti, računske operacije).
Merske enote za dolžino, čas, težo, tekočino (pretvarjanje).
Računske operacije: ustno in pisno seštevanje in odštevanje z in brez prehoda; množenje, pisno množenje števil z enomestnim in dvomestnim množiteljem, množenje z desetiškimi števili; deljenje brez in z ostankom v obsegu do 100
Deli celote (polovica, četrtina)
Enostavne in kompleksne besedilne naloge.
Preproste enačbe z eno neznanko.
Geometrijski liki (kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog).

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
Vrste črt.
Številski izrazi.

OBSEG SNOVI – RAČUNANJE JE IGRA za 8. razred

ŠOLSKO TEKMOVANJE:
Merjenje (dolžina, masa, čas, prostornina, ploščina), pretvarjanje merskih enot.
Geometrija: liki (načrtovanje, obseg, ploščina), koti.
Števila do 100.000: zapis, branje števil, številska vrsta, mestne vrednosti, velikostni odnosi, zaporedja.
Računske operacije do 100.000: pisno seštevanje, odštevanje, množenje z enomestnim množiteljem, z dvomestnim množiteljem, pisno deljenje.
Številski izrazi, preproste enačbe z eno neznanko, uporaba matematičnega izrazoslovja.
Enostavne in kompleksne besedilne naloge.
Ulomki
Zbiranje in obdelava podatkov
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Dodatno k temam za šolsko tekmovanje:
Geometrijska telesa
Decimalna števila

 

(Skupno 953 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost