04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvojna naloga

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/21 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero je vključena tudi naša šola.

V razvojni nalogi bomo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega učenca. Ravnatelji bomo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v kolektivih.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.

Cilji razvojne naloge

  • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnostmi, zmožnostmi, … učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka)
  • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
  • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
  • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
  • Ustvariti učno okolje v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

 

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost