04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si
Select Page

Seznam zaposlenih

 

Ime in priimek Področje
Valančič Aleksandra Ravnateljica
Kolar Martina Pomočnica ravnateljice, računalničarka
Gartnar Mira Logopedinja
Globočnik Doris Svetovalna delavka
Jordan Tina Psihologinja
Marinković Irena Delovna terapevtka
Škufca Polona Knjižničarka

 

Mobilno delo

Šola Strokovna delavka
OŠ Prežihovega Voranca Bohinc Mojca
Komočar Neja
Mikelj Lucija
Resman Ana
OŠ Toneta Čufarja Stamcar Ines
Šeruga Trampuš Aljoša
Novšak Jankovič Sonja
Zaletelj Nataša
OŠ Koroška Bela Božič Manja
Gračnar Zupan Ana
Komočar Neja
Stanonik Barbara
OŠ 16. decembra Mojstrana in vrtec Rabič Metka
Štupar Jarovič Nataša
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in vrtec Vrabec Martina
OŠ Žirovnica in vrtec Zupan Darija
Vrtec Jesenice Stare Alenka
Tavčar Vesna
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice Gartnar Mira
Jordan Tina

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Priimek in ime Področje
Koselj Jerneja Razrednik PPVI 1a
Šlibar Jurajevčič Katarina Varuhinja
Burja Bojana Razrednik PPVI1b23
Legat Matejka Varuhinja
Mlačnik Mateja Razrednik PPVI 456
Marinkovič Irena Varuhinja
Primc Robert Učitelj predmetnega pouka
Jelenc Arnšek Mateja Učitelj predmetnega pouka
Štetner Branko Učitelj predmetnega pouka

 

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS):

Priimek in ime področje
Jeram Darja Razrednik 1. 2. in 3. razreda
Goličič Veronika Razrednik 4. in 5. razreda
Pretnar Maruša Razrednik 6. razreda
Nučič Mojca Razrednik 7. razreda, predmetni pouk, jutranje varstvo
Čelik Polonca Razrednik 8. razreda, predmetni pouk
Štetner Branko Razrednik 9. razreda, predmetni pouk
Čebulj Tjaša Spremljevalec na NIS
Češek Magda Predmetni pouk
Globočnik Doris Predmetni pouk
Jakše Karmen Drugi učitelj v 1. razredu
Jelenc Arnšek Mateja Predmetni pouk
Jensterle Nečimer Katarina Predmetni pouk
Kolar Martina Predmetni pouk
Primc Robert Predmetni pouk
Repinc Bajrič Veronika Predmetni pouk
Rozman Katjuša (porodniški dopust) Predmetni pouk

 

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB):

Priimek in ime Področje
Globočnik Doris OPB1
Jakše Karmen OPB1
Marinkovič Irena OPB2
Primc Robert OPB1
Ravnik Barbara OPB3

 

Tehnična služba:

Priimek in ime  področje
Kalan Andreja  računovodja – tajnik
Jekovec Marša  tajnik
Kalan Dušan  hišnik – šofer
Vidovič Bernarda  kuharica
Minkova Tatjana  snažilka
Stojmilova Sneža  snažilka
Čampara Sebiha  snažilka

 

(Skupno 1.843 obiskov, današnjih obiskov 9)